Styret i Musikkpedagogene Oslo 2017-18 Styreleder: Rune Knoff er utdannet barytonsanger og vokalpedagog utdannet fra Oscar Raaum og Barrat Dues Musikkinstitutt. Rune har også bak seg studier hos Anne Brown, Mathiwilda Dobbs, Rino Barbarossa og med regissøren Ingemar Lindh. Opera og det uttalte Bel Canto er hans lidenskap. I over 25 år har han under egen praksis i Oslo undervist i sang- og stemmebruk. Siden 2001 er han knyttet til Høgskolen i Oslo, hvor han er stemmebrukslærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus.Nestleder: Birgitte Elfving er bosatt i Oslo. Hun er utdannet klaverpedagog fra Østlandets musikkonservatorium, samt har en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har sitt daglige virke ved Rud vid. skole, der hun underviser i klaver og hørelære, og hun er også aktiv som akkompagnatør. I tillegg har Birgitte spesialisert seg innenfor Alexanderteknikk og underviser metoden til musikere og musikkstudenter.Styremedlem: Anne Eline Riisnæs hadde sin klaverdebut i Oslo i 1977. Året etter avla hun diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole, og senere fulgte studier i Wien, Østerrike. Hun har hatt en rekke konserter i inn- og utland, både som solist og akkompagnatør, og vært solist med bl.a. Oslo Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Orkester og symfoniorkestrene i Trondheim og Stavanger. Riisnæs har turnert for Rikskonsertene, gjort en rekke opptak i NRK, og våren 2011 ga hun ut sin første solo-CD ("Return") med verker av Haydn, Brahms, Berg og Gershwin.Repertoaret spenner fra Bach til nyskrevet musikk, flere komponister har skrevet verker til henne, og i de senere årene har hun også engasjert seg i oppføringspraksis/hammerklaver. Anne Eline er ansatt ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, og Norges musikkhøgskole.

 Styremedlem: Ole Anton Thomassen er utdannet i sang og pedagogikk ved Barratt Dues Musikkinstitutt og musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet ved Bårdar Akademiet siden 1997 med individuell sang, ensemblesang og presentasjonsklasser. Som leder av vokalseksjonen og medlem i skolens fagråd ved Bårdar Akademiet arbeider han også med skolens hovedproduksjoner. Han holder ofte seminarer med ulike kor og har de senere årene også holdt flere mesterklasser. Sin sangtekniske bakgrunn har han hovedsakelig fra Oren Brown og Ståle Ytterli. Ole har deltatt på en rekke større kurs som PEVOC og ICVT, med også med lærere som bl.a. Lisa Popeil. Cathrine Sadolin (CVT), Håkan Hagegård, Barbro Marklund og Susanna Eken. Ole er sertifisert lærer (CMT) innen Jo Estill Voice Training System, Han sitter også i komitéen som har ansvar for European Estil Summit 2016 og 2018. Han har vært medforfatter av sangkapittelet i Johan Osuldsens bok «Musikalartist - entertainer eller rolleformidler». Han er styremedlem i EVTA.no.

 Styremedlem: Kristine Maria Jacobsen Lund
Kristine Maria Jacobsen Lund er utdannet klaverpedagog, pianist og utdanningsviter. Hun har mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, bachelorgrad i klaverpedagogikk fra Universitetet i Agder, og årsenhet i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg har hun fag fra videreutdanning i administrasjon og ledelse fra Norges Musikkhøgskole. Hun har over ti års erfaring som klaverpedagog og underviser elever i alle aldre og på ulike nivåer. Hun har skrevet masteroppgave om elevers erfaringer med samspill, og er spesielt opptatt av å legge til rette for gode mestringserfaringer og mestringsglede hos hver enkelt elev. Kristine Maria Lund har administrativ erfaring fra Oslo-Filharmonien, Musikkens Studieforbund, Krafttak for Sang, Oslo Quartet Series, PublikUng og Universitetet i Oslo. Hun er for tiden tilknyttet Barratt Due Musikkinstitutt, der hun arbeider som studiekonsulent på Høyskolen Barratt Due.

 Varamedlem: Tuva Weideborg Hongve er sanger og sangpedagog og bosatt på Kolbotn. Hun er utdannet bachelor i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og bachelor i sang og sangpedagogikk fra Barratt Due musikkinstitutt i Oslo med Helene Ziebarth som hovedlærer. Hun underviser sangelever i eget studio, gjør frilansoppdrag som sangpedagog for kor og leder koret Sønnavind som er en del av et lavterskeltilbud i bydel Alna i Oslo. Hun har også jobbet som sangpedagog ved Vik musikkskole i Ytre Enebakk og ved Oppgård kulturskole. Tuva jobber som frilans som klassisk sanger og opptrer som solist i oratorier, som operasanger og som romansesanger. Både alene og som fast medlem i trioen Vivézza har hun gjort en rekke konserter for Musikkens venner, og i kammermusikkserier, festivaler, og kulturhus rundt i Norge.

Varamedlem: Elena Shalneva Sirnes er pianist og klaverpedagog ved Drøbak pianoakademi og er lektor ved Askim videregående skole i Østfold. Hun er utdannet ved Det statlige musikkakademiet i Petrozavodsk, Russland og ved Gnesinikh statlige musikkhøyskole i Moskva. Hun har tidligere arbeidet ved konservatorier og musikkskoler i Russland og USA og ved kulturskoler i Harstad og Førde. Da hun var distriktsmusiker i Sogn og Fjordane, tok hun initiativet til Pianofestivalen i Førde, som hun er kunstnerisk og administrativ leder for. Elena Shalneva Sirnes har et utstrakt samarbeid med pianister og pedagoger i Norge, Russland, Sverige, Italia og USA, bl.a. Mats Widlund (professor i klaver ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm), Konstantin Bogino, Håvard Gimse og Jiri Hlinka og hun gir masterklasser og har vært jurymedlem på norske og utenlandske pianokonkurranser. Elena Shalneva Sirnes er en mesterlig pianist som holder konserter og bidrar til å synliggjøre verdien av klassisk musikk på en fremragende måte. Hun forener en omfattende pedagogisk virksomhet med en enestående evne til å vekke interesse for musikk fra ulike kulturer, særlig blant barn og unge.


Observatør: (leder i Stiftelsen Josefines gate 15) Christina Braadlie Solem