Musikkpedagogene Oslos Fond

I 2017 vil vilkårene for stipendutlysningen bli litt annerledes enn tidligere - mer informasjon kommer om et svært spennende prosjekt som våre medlemmer har i vente!

I 2016 var det mulig å søke fagstipend fra Musikkpedagogene Oslos Fond,
totalt inntil kr 20 000:

Stipendet kunne søkes av medlemmer av Musikkpedagogene Oslo som meldte seg inn i 2014 eller tidligere.

(Tidligere medlemskap vil ikke regnes med dersom man har meldt seg ut og inn igjen.)

Søknaden måtte være oss i hende innen: 1. juni 2016

Søknad sendtes til Musikkpedagogene Oslo Josefines gate 15, 0351 Oslo eller pr. e-post til oslo@musikkpedagogene.no

Søknaden måtte foruten personopplysninger inneholde fyldige opplysninger om prosjektet og budsjett
.

Det kunne søkes om støtte til kun ett prosjekt.


Mvh
Styret i Musikkpedagogene Oslo


STIFTELSEN JOSEFINES GATE 15 - MUSIKKPEDAGOGENE OSLOS FOND FOR MUSIKK FORMIDLING

Ingen utdeling i 2016.