Sang

RAGNHILD GROVEN

Tlf: 93493426

Undervisningsadresse: Ragna Nielsensvei 9, 0592 Oslo

Underviser på: Norsk, engelsk og tysk

Vokal/sang 

www.kunstogkulturvenn.no

www.ragnhildgroven.no

ragroven@gmail.com

 

ELINE MARIA REFVEM

Tlf: 92297270

Undervisningsadresse: Øvingshotellet Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Underviser på: Norsk og engelsk

Sang og piano nybegynner

www.elinemaria.no

eline.refvem@gmail.com

 

MARIANNE VAHL

Tlf: 93632967

Underviser på: Norsk og engelsk

www.mariannevahl.com

marianne.vahl@gmail.com

 

RUNA VIGGEN TAKSDAL
Tlf: 46590745
Undervisningsadresse: Josefines gate 15 og Vestre Aker Kirke, Ullevålsveien 117, Oslo
Underviser på: Norsk og engelsk
Noe ledig kapasitet
runatvt.musikkundervisning@gmail.com

 

GRETE BJERKETVEDT

Undervisningsadresse: Røedveien 85, 1708 Sarpsborg
Underviser på: Norsk, engelsk og svensk.
gbjerket@broadpark.no

 

TUVA WEIDEBORG HONGVE

Undervisningsadresse: Frøyas vei 10, 1412 Sofiemyr

Underviser på: Norsk, engelsk og tysk.

Tlf: 93492262

www.tuvahongve.com

tuvahongve@hotmail.com

 

EMILIA ROVIRA

Tlf. 48266481

Undervisningsadresse: Øvingshotellet og Trondheimsveien 2 H, Oslo

Underviser på engelsk, spansk, catalansk

Ledig kapasitet!

www.oslointernationalpianostudio.com

emilia@oslointernationalpianostudio.com


PÅL RULLESTAD

Undervisningsadresse: Foss vgs / Kampen hageby 1, 0655 Oslo
Underviser på: Norsk, engelsk og noe tysk.
Tlf: 92853932

palr0702@me.com

 

DAG JANSSON
Undervisningsadresse:
Underviser på: Norsk, skandinavisk og engelsk.
Korsang / dirigering
Tlf: 90843634 (Tar unntaksvis nye privatelever.)
jansson@online.no

 

ELDRID JOHANSEN

Undervisningsadresse: 0172 Oslo
Underviser på: Norsk.
Tlf: 97672969
eldridjo@online.no

 

ELLEN WESTBERG ANDERSEN
Undervisningsadresse:. Fururabben 11e, 1361 Østerås ( T-bane 2 Østeråsbanen til endestasjonen, 2 min.gange)
Underviser på: Norsk, engelsk og tysk.
ewa@online.no

 

TORIL CARLSEN
Mobil: 920 12 428
Undervisningsadresse: Haneborgvn. 51 A, 1470 Lørenskog
Underviser på: Norsk, engelsk og tysk.
toril.carlsen@optonet.no

 

ELISABETH TANDBERG
Mobil: 92428338
Undervisningsadresse: Underhaugsveien 18, 0351 Oslo
Diplom i sang fra S. Cecilia akademiet i Rom

Underviser i italiensk bel canto
(Noe ledig kapasitet på formiddager)
elis.tandberg@gmail.com
www.elisabethtandberg.com

 

MARI ROMARHEIM HAUGEN
(Rytmisk sang)
Tlf. 99249656
Underviser på: norsk
post@mariromarheimhaugen.com
www.mariromarheimhaugen.com

 

HILDE BRATLIE
Tlf. 92228490
Underviser på: Norsk og engelsk
hilbra@online.no

 

HILDE TANDBERG
Tlf. 99405113
Undervisningsadresse: Rundtjernvn. 26, 0672 Oslo
Underviser på: Norsk og engelsk
hildetandberg@hotmail.com

 

GRO BENTE KJELLEVOLD
Tlf. 22224524/98679966
Undervisningsadresse: Gunnar Schjeldrupsv. 24, 0485 Oslo
gbkjellevold@yahoo.de
Underviser eldre ungdom og voksne.
Underviser i fransk og tysk sangspråk.
Underviser på norsk, tysk og engelsk.
Ledige timer!

JUNE BAARØY MYHRSTAD
Tlf. 97146702
june@junemusic.no
www.junemusic.no

 

ANN-MARI KOPPANG
Tlf. 95804476
amakoppang@gmail.com
Undervisningsadresse: Underhaugsveien 18, 0351 Oslo, Øvingshotellet (begge i Oslo)
Underviser på: Engelsk, tysk, frans, italiensk og svensk

RUNE KNOFF
Tlf. 22606268/91744658
Undervisningsadresse: Stensberggt. 17 A
Underviser på norsk, engelsk og tysk
r.knoff@online.no http://www.vokalpedagogen.com/

 

NJÅL THORUD
Tlf. 90839438
Undervisningsadresse: Morkvegen 34, 2080 Eidsvoll
Underviser på norsk og engelsk.
nterjth@online.no

 

ANNE-KRISTIN TORP
Tlf. 93447737
Undervisningsadresse: Nordalvn. 36 B, 0583 Oslo
For tiden noe ledig.
anntorp@online.no

VENKE DANIELSEN STABELL
Tlf. 98867114
Undervisningsadresse: Øvre Skogv. 14 C, 0281 Oslo
venke.stabell@gmail.com

KRISTIN THEISEN
Tlf. 67590546/93497417
Undervisningsadresse: Sarbuvollen 8 A, Høvik / / Rælingen Kulturskole
Underviser på norsk, engelsk, tysk.
ktheise@online.no

 

SOLVEIG BELLMANN MATHISEN

Tlf. 38096149/93089949 Lillesand.
Tar sangoppdrag.

 

TRACEE LYNNETTE MEYN

Tlf: 99699060
Undervisningsadresse: Variert
Underviser på norsk og engelsk.

tracee@tlm.no

 

UNA HAGEN
Tlf. 47336765
Undervisningsadresse: Øvehotellet på Schous Plass
Underviser på: Norsk og engelsk
Underviser i: piano og sang

unahag@gamil.com