Medlemmer som tilbyr privatundervisning

Til venstre finner du medlemmer tilsluttet Musikkpedagogene Oslo som gir timer i privatundervisning.

Klikk på ønsket instrument og let deg frem i listene.

 

Kontakt personene direkte og forhør deg om de har ledig kapasitet eller underviser i genre du ønsker.

Lykke til!