Styret i Musikkpedagogene Oslo 2019-20

Styreleder: Runa Viggen Taksdal er pianist og pedagog. Jeg har pedagogisk utdannelse fra HiOA og Universitetet i Oslo, etterfulgt av utøvende studier ved Global Music Academy og Blackmore International Music Academy i Berlin. Det førte til et lengre opphold i Tyskland hvor jeg jobbet som akkompagnatør for sangere, samt var tilknyttet en internasjonal musikkteatergruppe ved Theaterhaus Mitte. Tilbake i Norge har jeg studert PPU og musikkvitenskap og drevet egen undervisningsvirksomhet siden høsten 2016. Jeg er også tilknyttet Kulturetaten hvor jeg jobber som utvikler og formidler av musikkpedagogiske opplegg for barn og unge, ved Schous Kulturstasjon.

 

Nestleder: Birgitte Elfving er bosatt i Oslo. Hun er utdannet klaverpedagog fra Østlandets musikkonservatorium, samt har en mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har sitt daglige virke ved Rud vid. skole, der hun underviser i klaver og hørelære, og hun er også aktiv som akkompagnatør. I tillegg har Birgitte spesialisert seg innenfor Alexanderteknikk og underviser metoden til musikere og musikkstudenter.

Styremedlem: Terje Børstad har sin utdannelse fra musikkonservatoriet i Århus, hvor han tok en mastergrad i klassisk gitar. Han hadde også et år med fordypelse i kammermusikk i Malmø. Etter endte studier har han undervist ved Viborg musikkskole, før det ble retur til Norge i 2011. De siste årene har han fokusert mye på å videreutvikle gitarpedagogikken for barn her i landet. Blant annet har han sammen med Asbjørn Mevassvik utgitt to de to lærebøkene «Gitar 1» og «Gitar 2», for henholdsvis nybegynnere og viderekomne. Terje har undervist på Nordstrand kulturskole siden 2011, og driver siden 2017 også Smestad gitarskole.

Styremedlem: Ole Anton Thomassen er utdannet i sang og pedagogikk ved Barratt Dues Musikkinstitutt og musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet ved Bårdar Akademiet siden 1997 med individuell sang, ensemblesang og presentasjonsklasser. Som leder av vokalseksjonen og medlem i skolens fagråd ved Bårdar Akademiet arbeider han også med skolens hovedproduksjoner. Han holder ofte seminarer med ulike kor og har de senere årene også holdt flere mesterklasser. Sin sangtekniske bakgrunn har han hovedsakelig fra Oren Brown og Ståle Ytterli. Ole har deltatt på en rekke større kurs som PEVOC og ICVT, med også med lærere som bl.a. Lisa Popeil. Cathrine Sadolin (CVT), Håkan Hagegård, Barbro Marklund og Susanna Eken. Ole er sertifisert lærer (CMT) innen Jo Estill Voice Training System, Han sitter også i komitéen som har ansvar for European Estil Summit 2016 og 2018. Han har vært medforfatter av sangkapittelet i Johan Osuldsens bok «Musikalartist - entertainer eller rolleformidler». Han er styremedlem i EVTA.no.

Styremedlem: Tuva Weideborg Hongve er sanger og sangpedagog og bosatt på Kolbotn. Hun er utdannet bachelor i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og bachelor i sang og sangpedagogikk fra Barratt Due musikkinstitutt i Oslo med Helene Ziebarth som hovedlærer. Hun underviser sangelever i eget studio, gjør frilansoppdrag som sangpedagog for kor og leder koret Sønnavind som er en del av et lavterskeltilbud i bydel Alna i Oslo. Hun har også jobbet som sangpedagog ved Vik musikkskole i Ytre Enebakk og ved Oppgård kulturskole. Tuva jobber som frilans som klassisk sanger og opptrer som solist i oratorier, som operasanger og som romansesanger. Både alene og som fast medlem i trioen Vivézza har hun gjort en rekke konserter for Musikkens venner, og i kammermusikkserier, festivaler, og kulturhus rundt i Norge.

Varamedlem: Elena Shalneva Sirnes er pianist og klaverpedagog ved Drøbak pianoakademi og er lektor ved Askim videregående skole i Østfold. Hun er utdannet ved Det statlige musikkakademiet i Petrozavodsk, Russland og ved Gnesinikh statlige musikkhøyskole i Moskva. Hun har tidligere arbeidet ved konservatorier og musikkskoler i Russland og USA og ved kulturskoler i Harstad og Førde. Da hun var distriktsmusiker i Sogn og Fjordane, tok hun initiativet til Pianofestivalen i Førde, som hun er kunstnerisk og administrativ leder for. Elena Shalneva Sirnes har et utstrakt samarbeid med pianister og pedagoger i Norge, Russland, Sverige, Italia og USA, bl.a. Mats Widlund (professor i klaver ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm), Konstantin Bogino, Håvard Gimse og Jiri Hlinka og hun gir masterklasser og har vært jurymedlem på norske og utenlandske pianokonkurranser. Elena Shalneva Sirnes er en mesterlig pianist som holder konserter og bidrar til å synliggjøre verdien av klassisk musikk på en fremragende måte. Hun forener en omfattende pedagogisk virksomhet med en enestående evne til å vekke interesse for musikk fra ulike kulturer, særlig blant barn og unge.