Hva skjer i 2019?Jan

Onsdag 2 - Huset åpner for undervisning. Vel møtt til nytt semester!


Februar


Mars

Søndag 3 - Konsertforedrag, Signe Lund, musiker og kvinneaktivist

Musikkpedagogene Oslo i samarbeid med MPNorge inviterer til Konsertforedrag, søndag 3. mars 2019 kl. 14.00 i Musikklærernes Hus, Josefinesgate 15, inng. Underhaugsveien

I pianisten Rune Alvers konsert-tema om Signe Lund, medvirker også sopranen Tuva Weideborg Hongve, Birgit Eika som skrev hovedfagsoppgave om komponisten i 1983, og Signe Lunds tipp-oldebarn Trude Sveen som viser fram noen av komponistens interessante eiendeler, blant annet Nansenpasset utstedt i 1919.

I fjor var det 150 år siden pianisten og komponisten Signe Lund (1868-1950) ble født. Hennes særegne og motsetningsfylte liv er vevd dramatisk sammen med de store historiske hendelsene i samtiden. Den uredde kvinnen var medlem av Det internasjonale kvinneråd og engasjerte seg sterkt i samfunnsspørsmål. Hun var med i arbeidet for opprettelsen av Norsk Komponistforening. Den dyktige musikeren og komponisten har skrevet orkesterverk, en klaverkonsert, kammermusikk, sanger og klaverstykker. Signe Lund virket bl. a. i USA fra 1902 til 1920. Over 60 opus-nummer etterlater hun seg. Men hennes musikk er ikke kjent, og hennes komposisjoner nesten aldri fremført. Dette er nemlig også historien om en kvinne som etter å ha mottatt Kongens Fortjenstmedalje i gull, og blitt tildelt Nansen-passet, ble medlem av Nasjonal Samling og som lot seg forlede av nazistenes ideologier, og som etter krigen ble dømt som landssviker. Prosessen mot Signe Lund handlet ikke bare om å knekke en komponist, men også om å forvise musikken for ettertiden. At vi ikke har hørt om henne er direkte knyttet til æresoppgjøret etter krigen, for hun var mye spilt i tiårene før. Vår egen nysgjerrighet og erkjennelse av at noen spørsmål er og vil alltid være vanskelig når det gjelder hvor grensene går mellom musikkens kvaliteter og den historiske kontekst, gjør at Musikkpedagogene Oslo har invitert Rune Alver til å holde dette konsertforedraget. Rune Alver har lagt ned et vektig arbeid med Signe Lunds musikk, og på å finne frem fra glemselen hennes verk. Han spiller nå i januar inn en CD med hennes beste klaververker. Styrene i Musikkpedagogene ønsker med konserten å være med på å restituere komponisten Signe Lund, og låne henne øret.

Tid: Søn 3. mars 2019 kl. 14

Sted: Musikklærernes hus, Josefines gate 15, 0351 Oslo, inng. Underhaugsveien

Pris: Billettpris er kr. 150,- og reserveres på email: runeknoff@gmail.com


Torsdag 7- Årsmøte kl 19.30 for medlemmer i MPOslo

Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må sendes til oslo@musikkpedagogene.no.


Søndag 24 - Landsmøte

Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må sendes til oslo@musikkpedagogene.no.