Velkommen til Musikkpedagogene Oslo

Musikkpedagogene Oslo ble stiftet 1905 og het tidligere Oslo Musikklærerforening.

Foreningen er tilsluttet Musikkpedagogene Norge (tidligere Norske Musikklæreres Landsforbund, NMLL).

Musikkpedagogene Oslo ledes av et styre som i samarbeid med daglig leder har ansvar for den daglige drift.

Aktuelt:

Søndag 3. mars 2019 - Konsertforedrag, Signe Lund, musiker og kvinneaktivist


Utsolgt:

Konsertforedraget om Signe Lund søndag 3. mars kl 14.00 i Musikklærernes Hus, Josefinesgate 15, inngang Underhaugsveien, er utsolgt.

Medvirkende er pianisten Rune Alver og sangerinnen Tuva Weideborg Hongve.

Sangerinnen Birgit Eika vil fortelle om sin forskning i forbindelse med hennes hovedfagsoppgave om komponisten i 1983.

Adjunkt Trude Sveen presenterer noen av Signe Lunds personlige eiendeler.

Arrangører: Musikkpedagogene Oslo i samarbeid med Musikkpedagogene Norge. Konsertforedraget er støttet av Oslo Kommune.

Alle med reservert billett ønskes hjertelig velkommen!

På vegne av vertskapet og arrangørene MPOslo og MPNorge,

Rune Knoff

Hei alle musikkstudenter og musikkpedagoger!
Trenger du et sted å øve, undervise eller holde konserter?

Hvis du melder deg inn i Musikkpedagogene Oslo har du mulighet til å leie øvingsstudio til svært gunstige priser i Josefines gate 15. Vi har nå oppgradert alle pianoene på huset, samt kjøpt nytt piano til et av studioene, så instrumentene er i svært god stand.
Du kan bruke studioene til egenøving eller musikkundervisning av dine privatelever. Vi har 5 studioer. To av studioene har 2 pianoer.
FRIST FOR Å BOOKE STUDIO HØST 2019-VÅR 2020 ER 15.JUNI.
Send mail til oslo@musikkpedagogene.no for booking eller spørsmål - de som er tidligst ute får velge tid og studio først!


Leiealternativer mandag-torsdag:

  • 1 hel dag pr. uke (Inntil 6 timer + 1/2 t. pause) Kl.13.00-19.30: Kr. 1240/måned (kr 47/time)
  • Halv dag pr. uke (Inntil 3 timer) Kl. 13-16 ELLER kl. 16.30-1930: Kr. 620/måned (kr 51/time)

Leiealternativer fredag:
  • I tidsrommet kl 13-18: Kr 50/time

Leievilkår:
  • Forutsetter sammenhengende leietid i samme studio.
  • Kontrakter på basis 10. mndr. (Vi følger skoleruten i Oslo.)
  • Dersom kontrakt brytes i kontraktsperioden, må leie betales inntil det evt. melder seg ny leietager til studioet.
  • Det er undervisning i høst- og vinterferier.
  • Huset stenges i skolens jule- påske- og sommerferie.