Velkommen til Musikkpedagogene Oslo

Musikkpedagogene Oslo ble stiftet 1905 og het tidligere Oslo Musikklærerforening.

Foreningen er tilsluttet Musikkpedagogene Norge (tidligere Norske Musikklæreres Landsforbund, NMLL).

Musikkpedagogene Oslo ledes av et styre som i samarbeid med daglig leder har ansvar for den daglige drift.

 

Aktuelt:

Hei alle musikkstudenter og musikkpedagoger!

Trenger du et sted å øve, undervise eller holde konserter?

 

Hvis du melder deg inn i Musikkpedagogene Oslo har du mulighet til å leie øvingsstudio til svært gunstige priser i Underhaugsveien 18. Vi har nå oppgradert alle pianoene på huset, samt kjøpt nytt piano til et av studioene, så instrumentene er i svært god stand.

Du kan bruke studioene til egenøving eller musikkundervisning av dine privatelever.