Velkommen til Musikkpedagogene Oslo

Musikkpedagogene Oslo ble stiftet 1905 og het tidligere Oslo Musikklærerforening.

Foreningen er tilsluttet Musikkpedagogene Norge (tidligere Norske Musikklæreres Landsforbund, NMLL).

Musikkpedagogene Oslo ledes av et styre som i samarbeid med daglig leder har ansvar for den daglige drift.

 

Aktuelt:

Hei alle musikkstudenter og musikkpedagoger!

Trenger du et sted å øve, undervise eller holde konserter?

 

Hvis du melder deg inn i Musikkpedagogene Oslo har du mulighet til å leie øvingsstudio til svært gunstige priser i Josefines gate 15. Vi har nå oppgradert alle pianoene på huset, samt kjøpt nytt piano til et av studioene, så instrumentene er i svært god stand.

Du kan bruke studioene til egenøving eller musikkundervisning av dine privatelever. Vi har 5 studioer. To av studioene har 2 pianoer.

FRIST FOR Å BOOKE STUDIO HØST 2021-VÅR 2022 ER 15. JUNI.

Send mail til oslo@musikkpedagogene.no for booking eller spørsmål - de som er tidligst ute får velge tid og studio først!

 

Leiealternativer mandag-torsdag:

  • 1 hel dag pr. uke (Inntil 6 timer + 1/2 t. pause) Kl.13.00-19.30: Kr. 1240/måned (kr 47/time)
  • Halv dag pr. uke (Inntil 3 timer) Kl. 13-16 ELLER kl. 16.30-1930: Kr. 620/måned (kr 51/time)

Leiealternativer fredag:

  • I tidsrommet kl 13-18: Kr 50/time

 

Leievilkår:

  • Forutsetter sammenhengende leietid i samme studio.
  • Kontrakter på basis 10. mndr. (Vi følger skoleruten i Oslo.)
  • Dersom kontrakt brytes i kontraktsperioden, må leie betales inntil det evt. melder seg ny leietager til studioet.
  • Det er undervisning i høst- og vinterferier.
  • Huset stenges i skolens jule- påske- og sommerferie.