Sang

EMILIA ROVIRA
Tlf. 48266481
Undervisningsadresse: Øvingshotellet og Trondheimsveien 2 H, Oslo
Underviser på engelsk, spansk, catalansk
Ledig kapasitet!
emilia@oslointernationalpianostudio.com
www.oslointernationalpianostudio.com

LIV TANDBERG OMRE
Undervisningsadresse: Åsdalsvn. 12, 1166 Oslo
Underviser på: Norsk og engelsk.
Tlf: 41662569
Noe ledig kapasitet på formiddagen!
liv.gunhild.tandberg@gmail.com

PÅL RULLESTAD

Undervisningsadresse: Foss vgs / Kampen hageby 1, 0655 Oslo
Underviser på: Norsk, engelsk og noe tysk.
Tlf: 92853932

palr0702@me.com

TUVA WEIDEBORG HONGVE

Undervisningsadresse: Frøyas vei 10, 1412 Sofiemyr
Underviser på: Norsk, engelsk og tysk.
Tlf: 93492262
tuvahongve@hotmail.com
www.tuvahongve.com

DAG JANSSON
Undervisningsadresse:
Underviser på: Norsk, skandinavisk og engelsk.
Korsang / dirigering
Tlf: 90843634 (Tar unntaksvis nye privatelever.)
jansson@online.no

ELDRID JOHANSEN
Undervisningsadresse: 0172 Oslo
Underviser på: Norsk.
Tlf: 97672969
eldridjo@online.no

ELLEN WESTBERG ANDERSEN
Undervisningsadresse:. Fururabben 11e, 1361 Østerås ( T-bane 2 Østeråsbanen til endestasjonen, 2 min.gange)
Underviser på: Norsk, engelsk og tysk.
ewa@online.no

TORIL CARLSEN
Mobil: 920 12 428
Undervisningsadresse: Haneborgvn. 51 A, 1470 Lørenskog
Underviser på: Norsk, engelsk og tysk.
toril.carlsen@optonet.no

ELISABETH TANDBERG
Tlf: 22608996 (Noe ledig kapasitet.)
www.elisabethtandberg.com

MARI ROMARHEIM HAUGEN
(Rytmisk sang)
Tlf. 99249656
Underviser på: norsk
post@mariromarheimhaugen.com
www.mariromarheimhaugen.com

HILDE BRATLIE
Tlf. 92228490
Underviser på: Norsk og engelsk
hilbra@online.no

HILDE TANDBERG
Tlf. 99405113
Undervisningsadresse: Rundtjernvn. 26, 0672 Oslo
Underviser på: Norsk og engelsk
hildetandberg@hotmail.com

GRO BENTE KJELLEVOLD
Tlf. 22224524/98679966
Undervisningsadresse: Gunnar Schjeldrupsv. 24, 0485 Oslo
gbkjellevold@yahoo.de
Underviser eldre ungdom og voksne.
Underviser i fransk og tysk sangspråk.
Underviser på norsk, tysk og engelsk.
Ledige timer!

JUNE MERETE BAARØY MYHRSTAD
Tlf. 97146702
post@junemusic.no

ANN-MARI KOPPANG
Tlf. 95804476
amakoppang@gmail.com
Undervisningsadresse: Oslo
Underviser på: Engelsk, tysk, frans, italiensk og svensk

RUNE KNOFF
Tlf. 22606268/91744658
Undervisningsadresse: Stensberggt. 17 A
Underviser på norsk, engelsk og tysk
r.knoff@online.no http://www.vokalpedagogen.com/

NJÅL THORUD
Tlf. 90839438
Undervisningsadresse: Morkvegen 34, 2080 Eidsvoll
Underviser på norsk og engelsk.
nterjth@online.no

ANNE-KRISTIN TORP
Tlf. 93447737
Undervisningsadresse: Nordalvn. 36 B, 0583 Oslo
For tiden noe ledig.
anntorp@online.no

VENKE DANIELSEN STABELL
Tlf. 22507858
Undervisningsadresse: Øvre Skogv. 14 C, 0281 Oslo
http://www.omlf.no/stabass@online.no

KRISTIN THEISEN
Tlf. 67590546/93497417
Undervisningsadresse: Sarbuvollen 8 A, Høvik / / Rælingen Kulturskole
Underviser på norsk, engelsk, tysk.

KATARINA DE BRISIS
Tlf: 97409102
Undervisningsadresse: Josefinesgt. 15, 0351 Oslo
Underviser på norsk, svensk og engelsk.
kdebrisis@gmail.com

TINE BIRKELAND
Tlf. 93427813
(Tar for tiden ikke privatelever)
Underviser på norsk, engelsk, tysk,fransk og italiensk.
tinebir@online.no

SOLVEIG BELLMANN MATHISEN
Tlf. 38096149/93089949 Lillesand.
Tar sangoppdrag.