Velkommen til Musikkpedagogene Oslo

Musikkpedagogene Oslo ble stiftet 1905 og het tidligere Oslo Musikklærerforening.

Foreningen er tilsluttet Musikkpedagogene Norge (tidligere Norske Musikklæreres Landsforbund, NMLL).

Musikkpedagogene Oslo ledes av et styre som i samarbeid med daglig leder har ansvar for den daglige drift.

Aktuelt:

Vi søker Administrativ sekretær i 70% fast stilling

Vi søker en selvstendig, allsidig og ryddig person til to varierte stillinger i liten administrasjon.

Stillingene innebærer å være administrativ sekretær for Musikkpedagogene Oslo i 40% og for Musikkpedagogene Norge i 30%. Arbeidssted for begge stillingene vil være Josefines gate 15 i Oslo. 3-4 arbeidsdager til stede på kontoret i Josefines gate 15 må påregnes.

Stillingene innebærer i hovedsak: Regnskapsføring, økonomistyring, fakturering, søknadsskriving, administrere utleie og medlemslister, referent på styremøter, redaktør og å lage layout for et digitalt nyhetsbrev som sendes ut 4-6 ganger i året. Ansvarlig for redigering og oppdatering av hjemmeside. Andre oppgaver kan tilfalle stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner
- God IT-kunnskap kreves
- Det kreves god kunnskap om regnskapsføring
- Kjennskap til det nettbaserte regnskapsprogrammet Visma er ønskelig
- Søker må beherske norsk flytende skriftlig og muntlig
- Personlig egnethet og evne til godt samarbeid vil bli vektlagt

Stillingene tiltredes 1. august 2018, men det må påregnes ekstratimer i juni til opplæring.
Lønnstrinn 40-44, Statens lønnsregulativ.

Ytterligere opplysninger om stillingen i Musikkpedagogene Oslo:
Styreleder Rune Knoff, tlf. 917 44 658 / runeknoff@gmail.com

Ytterligere opplysninger om stillingen i Musikkpedagogene Norge:
Styreleder Siv Klippen, tlf. 901 39 869 / post@sivklippen.no

Søknadsfrist 15.mai 2018.
Søknaden skal være skriftlig og inneholde CV med relevante vitnemål /attester.
Søknaden sendes elektronisk via finn sin egen søknadsportal.

Les om foreningen på www.omlf.no/omoss og musikkpedagogene.no