Velkommen til Musikkpedagogene Oslo

Musikkpedagogene Oslo ble stiftet 1905 og het tidligere Oslo Musikklærerforening.

Foreningen er tilsluttet Musikkpedagogene Norge (tidligere Norske Musikklæreres Landsforbund, NMLL).

Musikkpedagogene Oslo ledes av et styre som i samarbeid med daglig leder har ansvar for den daglige drift.

Aktuelt:

Bo rimelig sentralt i Oslo? Vi søker 1-2 vaktmestere!

Arbeidsgiver
Musikkpedagogene Oslo
Stillingstittel
Vaktmester
Søknadsfrist
01.03.2018
Varighet
Fast

Arbeidsoppgaver

  • Generelt vedlikehold/renhold
  • Sørge for at hus og hage fremstår ryddig og velholdt
  • Være tilgjengelig ved utleie/eksterne arrangementer

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra vaktmesterarbeid eller lignende oppgaver er ønskelig
  • Eventuelt kan personlige egenskaper veie opp for erfaring

Om stillingen

Stillingen tiltredes 1.mai 2018, med mulighet for tidligere tiltredelse/vikararbeid.

Vaktmesteren/vaktmesterparet mottar ikke regulær arbeidsinntekt for sitt arbeid, men disponerer sidebygning på ca. 60 kvm i Josefines gate 15 som tjenestebolig så lenge ansettelsesforholdet består.

Boligen ligger i et svært sentralt og flott strøk, med Bogstadveien som nærmeste nabo. Kollektivtilbud i umiddelbar nærhet.

Fri bolig er en skattepliktig fordel som blir skatteinnberettet. Den skattepliktige fordel er beregnet til kr. 102.600 pr. år, så vaktmester betaler altså kun skatt av kr 8550 pr. mnd. Beløpene kan justeres, jfr. Husleieloven.

Vaktmester har rett til 5 ukers ferie pr. år, hvorav maksimum, sammenhengende 3 uker kan legges i tidsrommet 1.juli-15.aug. Den øvrige ferien forutsettes lagt til tidspunkter når det er liten aktivitet i foreningen, jfr. skolenes ferier.

Søknad

Skriftlig søknad, CV og relevante vitnemål /attester sendes oslo@musikkpedagogene.no innen 1.mars 2018.

Ytterligere opplysninger: Styreleder Rune Knoff, tlf. 917 44 658 / runeknoff@gmail.com